Powołania

Wspólnota naszej parafii cieszy się licznymi powołaniami kapłańskimi. Ponad dwudziestu kapłanów pochodzących z naszej parafii pracuje dziś na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej, archidiecezji lubelskiej a nawet poza granicami kraju. Nieustannie prosimy Boga o dar nowych powołań do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej. Ufamy, że zostaniemy obdarowani łaską powołań do wyłącznej służby Bożej z naszej wspólnoty.

Informacje na temat Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji oraz przygotowaniu do kapłaństwa można znaleźć na stronie: wsd.zamojskolubaczowska.pl

Kapłani

+ ks. Paweł Misa z Zastawia

+ ks. Paweł Stanicki z Malinia

ks. prof. dr hab. Walerian Słomka z Łady - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ks. Jan Franczak z Goraja - rezydent w Starym Zamościu - parafia pw. Wniebowzięcia NMP

ks. Józef Chorębała z Goraja - proboszcz w Czemiernikach - parafia pw. św. Stanisława BM

ks. dr Marian Duma z Folwarków - proboszcz w Lublinie - parafia pw. św. Krzyża

ks. Stanisław Omiotek SAC (pallotyn) z Goraja

ks. kan. Stanisław Duma - proboszcz w Lublinie - parafia św. Ojca Pio

ks. dr Janusz Gzik z Zastawia proboszcz w Krasnymstawie - parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia

ks. dr Stefan Misa z Bononii - proboszcz w Łęcznej - parafia pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin

ks. Andrzej Doliński z Łady - proboszcz w Sawinie - parafia pw. Przemienienia Pańskiego

ks. Jan Fiedurek TCh (chrystusowiec)  z Zagród - duszpasterz Polonii w USA

ks. Zenon Góra z Zastawia - proboszcz w Łosińcu, parafia pw.  Opieki Świętego Józefa i św. Michała Archanioła

ks. dr Leszek Pintal z Goraja - wikariusz w Lublinie - parafia pw. Trójcy Świętej

ks. Jan Muda z Bononii - proboszcz w Wasylowie Wielkim - parafia pw. św. Anny

ks. Kazimierz Smyl z Zastawia - proboszcz w Strzeszkowicach - parafia  pw. Miłosierdzia Bożego

ks. Edward Duma z Goraja - wikariusz w Puławach - parafia  pw. MB Różańcowej

ks. Tomasz Duma z Folwarków - prac. naukowy KUL, wicedyrektor IWKR, duszpasterz akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ks. Henryk Misa z Folwarków - proboszcz w Bystrem - parafia pw. św. Andrzeja  Boboli

ks. Tomasz Rekiel z Zagród - duszpasterz w Italii

ks. Adam Muda z Bononii - duszpasterz Polonii w USA

Siostry zakonne

s. Maria Małysz z Zastawia - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczetej (aktualnie w Warszawie)

s. Violetta Gąbka z Łady - Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej CMBB (aktualnie w Warszawie)

s. Józefa Łukasik z Łady - Zgromadzenie Córek Bożej Miłości FDC (aktualnie na Ukrainie)

s. Albina Rożek z Goraja - Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości MC (aktualnie na Litwie)

Jeśliby ktoś posiadał informacje nt. innych osób powołanych z naszej parafii proszę o kontakt z ks. wikariuszem.