Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w  czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych podczas odwiedzin chorych w ich domach.

W sytuacjach nagłych sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w każdej chwili.