Nasz Patron — Święty Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. O nim Chrystus powiedział: „To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

Bartłomiej zwany także Natanaelem pochodził z Kany Galilejskiej i był rybakiem. Powszechnie uważa się, że właśnie na jego weselu w Kanie był Chrystus z Matką i uczniami, gdzie dokonał pierwszego cudu. Z tekstu św. Jana Ewangelisty dowiadujemy się, że to Filip, późniejszy apostoł, przyprowadził Natanaela (Bartłomieja) do Jezusa. Jak pisze św. Jan, Natanael od pierwszego spotkania z Chrystusem uwierzył w Niego i uwierzył Jemu. Świadczyć to może tylko o wielkiej prawości jego serca i otwarciu na działanie łaski Bożej.

Biografowie św. Bartłomieja podają, że po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Indii i tam głosił Chrystusa. Niektórzy przypisują mu również działalność misyjną w Arabii, Etiopii, Frygii, Persji, Mezopotamii i Armenii. Śmierć męczeńską poniósł około roku 70 n.e. Relikwie świętego znajdują się częściowo w katedrze w Benewencie we Włoszech, a reszta w kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja na wyspie Tyberyjskiej w Rzymie. Św. Barłomiej Apostoł jest patronem rzeźników, garbarzy i introligatorów. Kościół obchodzi wspomnienie św. Bartłomieja Apostoła w dniu 24 sierpnia.

W Polsce, ku jego czci wystawiono 154 kościoły i kaplice a 27 miejscowości zapożyczyło swoją nazwę od jego imienia. Również w naszej parafii jest świątynia poświęcona św. Bartłomiejowi.

Litania do św. Bartłomieja Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Św. Trójco jedyny Boże

Św. Maryjo, módl się za nami
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Św. Bartłomieju Apostole
Św. Bartłomieju, otwarty na głos prawdy
Św. Bartłomieju, prawdziwy Izraelito
Św. Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego
Św. Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa
Św. Bartłomieju, wybrany apostołem
Św. Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb
Św. Bartłomieju, pełen wiary i pobożności
Św. Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem
Św. Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego
Św. Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej
Św. Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny
Św. Bartłomieju, Apostole różnych ludów
Św. Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego
Św. Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii
Św. Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową
Św. Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa
Św. Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci
Św. Bartłomieju, patronie różnych zawodów
Św. Bartłomieju, opiekunie podróżnych
Św. Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Módl się za nami św. Bartłomieju.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.