Chrzest Święty

Sakrament Chrztu udzielany jest w niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30. W szczególnych okolicznościach według indywidualnego ustalenia z duszpasterzem.

Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku chrztu dzieci spoza naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza z parafii, do której dziecko przynależy.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W naszej parafii konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywają według ustaleń z zainteresowanymi - w kancelarii parafialnej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

Akt chrztu jest spisywany i podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych po odbytej konferencji. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpisy w dniu chrztu (15 min. przed chrztem).
Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.