Pogrzeb

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny.

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci.

Formalności związane ustaleniem uroczystości pogrzebowej, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty: 

  • akt zgonu z USC,
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym).

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.